SCA, som köpt avverkningsrätten från de privata markägarna, avverkade ca 25 ha vid Askeberget/Asskávarrie, 2021. Av dem var ungefär 10 ha planerade att ingå i ett stort naturreservat där bområdet beskrevs som urskogsartat av Länsstyrelsen och  resten bestod av en skogsbiologisk värdekärna (nya benämningen på nyckelbiotop) enligt Skogsstyrelsen.  

I det avverkad området fanns det fynd av 17 olika naturvårdsarter registrerade på Artportalen Luddlav (LC, Signalart),

Spillkråka (NT, Fågeldirektivet bilaga 1, Bernkonventionen bilaga II, prioriterad art Skogsvårdslagen, Typisk art Taiga 9010), 

Garnlav (NT), Knottrig blåslav (NT),  Lunglav (NT), Skrovellav (NT), Gammelgransskål (NT), Harticka (NT), Ullticka (NT), Gränsticka (NT), Granticka (NT), Lappticka (VU), Rosenticka (NT), Ostticka (VU), Kötticka (NT), Rynkskinn (VU) och Tajgaskinn. (VU).  

Naturvårdshandläggaren på Länsstyrelsen skrev i sitt material att området har rikliga spår av Tretåig hackspett (NT, Fågeldirektivet bilaga 1, Bernkonventionen bilaga II, prioriterad art Skogsvårdslagen, Typisk art Taiga 9010).  

Naturskyddsföreningen Norrbotten, Naturskyddsföreningen Arjeplogs Skogsgrupp och Maskaure sameby har skickat in FSC klagomål angående händelsen då den bryter mot SCAs FSC certifiering då naturskog har avverkats i ett område som redan är starkt påverkat av avverkningar fast kvarvarande naturskogar i landskapet behöver bevaras för att skydda ett urval av naturliga ekosystem. Bolaget har bidragit till att öka fragmenteringen av skogslandskapet i området.  

Avverkningen har också utförts i strid med gällande samråd med Maskaure sameby i slutet av sommaren 2022 trots att SCA i samrådet kommit överens att avverka först efter 20/3, d.v.s. på våren på snötäckt mark, inte under barmarkstid, och bolaget har därför inte respekterat ursprungsbefolkingen, samernas, krav.    

Och att skog med höga naturvärden har kalhuggits så att en omvandling från ett naturligt skogstäcke har skett.  

SCA hävdar att avverkningen skedde av misstag.  

DNs Lisa Röstlund:

https://www.dn.se/sverige/sca-har-avverkat-oersattlig-skog-varsta-jag-har-sett/: SCA har avverkat urskogsartad skog inom planerat naturreservat vid Askeberget/Asskávarrie i Arjeplog

Läs FSC anmälan här:

https://norrbotten.naturskyddsforeningen.se/askeberget/fsc-klagoma%cc%8al-askeberget/: SCA har avverkat urskogsartad skog inom planerat naturreservat vid Askeberget/Asskávarrie i Arjeplog

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *