Skogskurs i Övertorneå 17-18 juni

med Sebastian Kirppu och Helena Björnström.

LÄS MER

Inventera mera för samebyarna

Naturskyddsforeningen i Norrbotten har tagit fram en specialanpassade kurs i naturvärdesinventering för medlemmar i länets samebyar då vi i vårt arbete med Norrbottens skogar ser ett aldrig sinande behov av att inventera hotade naturskogsområden som är viktiga både för renskötseln och den biologiska mångfalden.

LÄS MER

Mat och naturvård i svampskogen

Kurser inriktade på både mat och naturvårdssvampar för att väcka intresse för naturvårdsarter och deras livsmiljö, äldre skogar som hotas av både skogsbruk och andra former av exploateringar.

https://www.gammelskogen.se/wp-admin/about.php