Skogskurs i Övertorneå 17-18 juni

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om skogens myllrande liv: svampar, mossor, fåglar, lavar och olika trädslag. Vi kommer få lära oss varför mångfald i skogen är viktigt; både för oss som människor, men också för livet självt i alla dess former. Vi får lära oss känna igen rödlistade arter som är utrotningshotade då deras livsmiljöer försvinner i allt snabbare takt. Det här är kunskap som kommer väl till pass för dig som vill inventera skog för att kunna bevara den för framtiden. Det är även kunskap som är bra att ha om du är skogsägare, då mångfald skapar ekosystem i balans, vilket också ger mer motståndskraftiga skogar.

LÄS MER

Inventera mera för samebyarna

Naturskyddsforeningen i Norrbotten har tagit fram en specialanpassade kurs i naturvärdesinventering för medlemmar i länets samebyar då vi i vårt arbete med Norrbottens skogar ser ett aldrig sinande behov av att inventera hotade naturskogsområden som är viktiga både för renskötseln och den biologiska mångfalden.

LÄS MER

Mat och naturvård i svampskogen

Mer info kommer snart!

https://www.gammelskogen.se/wp-admin/about.php