Foto: Marie Karlsson, Kallaxheden, Luleå kommun.

Naturskyddsforeningen i Norrbotten har tagit fram en specialanpassade kurs i naturvärdesinventering för medlemmar i länets samebyar då vi i vårt arbete med Norrbottens skogar ser ett aldrig sinande behov av att inventera hotade naturskogsområden som är viktiga både för renskötseln och den biologiska mångfalden

Vi kommer totalt träffas 3 gånger, två digitala och en ute i fält. 

Under de digitala träffarna kommer vi att bland annat gå igenom: kursmaterialet om kulturlämningar och hur man rapporterar dem, de enklaste arterna att känna igen, hur man använder Artportalen och Avenza maps för att rapportera sina artfynd samt hur man skriver FSC klagomål. Alla deltagare får tillgång till kursmaterialet på förhand i PDF format.

För att kunna genomföra en exkursion behöver vi helst ha 5 deltagare per område.

Om något av exkursionsdatumen blir inställda pga för få deltagare finns möjlighet att hålla en exkursion inom ytterligare ett område! Så anmäl er gärna och ge förslag på ort om ni bor på annat håll i länet.

Kursledare är naturvärdesinventeraren Marie Karlsson. Maila eller ring gärna om ni har frågor! kansli@naturskyddsforeningen.se eller mariekarlssonbd@gmail.com, 070-6770767.

Till kursen som går på försommaren är sista anmälnings datum 27/5

Teori del 1, 1 juni 18.30-20-30

Teori del 2, 8 juni 18.30-20-30

Exkursion på Girjas område 11 juni exakt plats beror på deltagarnas bostadsort.

Till kurserna i augusti sista anmälnings datum 23/7

Teori del 1, 3 augusti 18.30-20-30

Teori del 2, 10 augusti 8.30-20-30

Exkursion Jokkmokk 13 augusti, exakt plats beror på deltagarnas bostadsort.

Exkursion Kiruna/Gällivare 20 augusti, exakt plats beror på deltagarnas bostadsort.

Det går bra att enbart medverka på de digitala träffarna eller föreslå en kurs inom ett annat område.

Anmälan här