Foto: Marie Karlsson, Kallaxheden, Luleå kommun.

Naturskyddsforeningen i Norrbotten tog fram en specialanpassade kurs i naturvärdesinventering för medlemmar i länets samebyar då vi i vårt arbete med Norrbottens skogar ser ett aldrig sinande behov av att inventera hotade naturskogsområden som är viktiga både för renskötseln och den biologiska mångfalden.

Tyvärr genomfördes bara de två teoriträffarna då kursledaren naturvärdesinventerare Marie Karlsson blev sjuk det planerade datumet och det inte passade in för samebyarna att flytta fram kurstillfället.

Alla deltagare fick tillgång till teorimaterialet som en pdf.

Planer på en fortsättning på kursen finns för 2024.

Anmälan här