Foto: Marie Karlsson, Kallaxheden, Luleå kommun.

Naturskyddsforeningen i Norrbotten har tagit fram en specialanpassade kurs i naturvärdesinventering för medlemmar i länets samebyar då vi i vårt arbete med Norrbottens skogar ser ett aldrig sinande behov av att inventera hotade naturskogsområden som är viktiga både för renskötseln och den biologiska mångfalden.

Vi har redan genomfört teoridelen av kursen under augusti och 16 september kommer vi att genomföra exkursionen i Laurivaara naturreservat mellan Nedre Parakka och Masugnsbyn. Vi kommer att titta på både gammal granskog och gammal tallskog och lära oss att känna igen de vanligaste arterna.

Alla deltagare som inte fått tillgång till teorimaterialet tidigare får det som en pdf.

Exkursionen är kostnadsfri och alla deltagare får resersättning. Möjlighet till ersättning för boende finns för de som har mer än 2 timmars restid efter överenskommelse med kursledaren.

Anmälan här