Projektet med finansiering från riksföreningen pågick under sommaren och hösten 2023. Vi har jobbat med att anordna kurser där vi både lärde ut matsvampar och naturvårdsarter med förhoppningen att både locka fler att engagera sig för våra hotade skogar, öka självförsörjningsgraden i länet och öka kunskaperna om skogen ekosystem och vilka konsekvenser det konventionella skogsbruket har. Vi lärde oss också hur man registrerar fynd av naturvårdssvampar via Artfakta eller i Artportalen. 

Marie Karlsson, naturvärdesinventerare som har studerat svampkunskap och Maj Aspebo som också inventerar skog och är utbildad svampkonsulent har lett  kurserna som totalt lockade 110 deltagare.  

Målet var att försöka att sprida ut kurserna över länet så att så många som möjligt skulle  ha möjlighet att delta. 

Kursen delades upp i en digital del om hur man använder Artportalen för att rapportera naturvårdsarter och exkursioner där vi tittade på arter ute i fält.  Vi försökte att visa upp både gran och tallskogsområden och valde då i huvudsak områden som redan är skyddade som naturreservat eller med kända höga naturvärden för att öka våra chanser att hitta så många intressanta arter som möjligt.

Marie höll kurs i Mellanström mellan Arvidsjaur och Arjeplog där de besökte två av Sveaskogs nyckelbiotoper plus ett biotopskyddsområde som precis hade bildats. Matsvamps tillgången var inte jättegod men det fanns en del tegelsopp och kremlor. De lyckades även hitta de rödlistade arterna rosenticka (NT), granticka (NT), talltaggsvamp (NT), blå taggsvamp (NT) kortskaftad  ärgspik (NT), mörk kolflarnlav (NT, lavar består ju förövrigt av en svamp och en alg ) och signalarten skarp dropptaggsvamp. Dessutom klarade kursdeltagarna från det värsta av regnet som kom först i slutet av kursdagen. 

Kursdeltagarna spanar in en granlåga

Skarp dropptaggsvamp har en ser ut som jordgubbsglass men har en brännande smak

Under Luleå exkursionen besökte vi naturreservatet Alterberget nära Måttsund där det finns väldigt fin gammal fuktig granskog insvept i garnlav (NT) och sedan Kallaxhedens naturreservat med dess sandtallskog. Vi hittade både goda matsvampar som blek taggsvamp, rödgul taggsvamp, trattkantareller och rödbrun stensopp och naturvårdsarter som granticka (NT), ullticka (NT), lunglav (NT), tallgråticka (VU), svartvit taggsvamp (NT) och lakritsmusseron (VU). 

Granar fulla med hänglavar i Alterbergets naturreservat

I Boden besökte vi det nybildade reservatet Blyberget nära Unbyn med sin fantastiska urskogsartade skog där det finns så väl mycket grova tallar som granar, en del fullbeväxta med trådticka som är en signalart och den gamla knotiga tallskogen uppe på berget full med motaggsvamp (NT). Trattkantareller, lammticka (VU) och den lustiga ludna lapptickan (VU) fanns också i reservatet. 

Trådticka

Gammeltall uppe på Blyberget

I Piteå besöktes både det nybildade naturseservatet vid Degerberget och reservatet Sandängesstranden. Det fanns väldigt gott om svamp och deltagaran gladde sig åt att hitta både signalarten och den mycket goda matsvampen rödgul trumpetsvamp, vanliga kantareller och trattkantareller. På sandängestranden hade vi turen att stöta på mer sällsynta naturvårdsarter som goliatmusseron (VU), tallmusseron (VU) och lakritsmusseron (VU) plus väldigt roliga svampar  som aprikos fingersvamp och sandjordtunga som varken är matsvampar eller naturvårdsarter men väldigt vackra och säregna.

Maj höll kurs i Gällivare med tre träffar, på eftermiddagar och kvällar. Närområden besöktes, de vanligaste matsvamparna hittades och naturvårdsarter som motaggsvamp (NT), orange taggsvamp (NT), tallgråticka (VU), skrovlig taggsvamp (NT) goliatmusseron (VU). 

I Pajala hölls kursen vid vackra Kengisforsen. Det fanns gott om matsvamp, ex rödbrun stensopp. Däremot sämre med naturvårdsarter. En av deltagarna söker nu förberedande kurser på SLU, för att sedan utbilda sig till svampkonsulent.

Rödbrun stensopp är en mycket god svamp som är nära släkt med karljohan (stensopp)

I Tärendö hölls kursen både ute på den klassiska Tärendöholmen. Gott om både  matsvamp och naturvårdsarter. Det mest oväntade fyndet var naturvårdsarten luddfingersvamp (NT) framme vid den  gamla scenen, där många roat sig förr om åren. 

Kursdeltagarna i Tärendö med Maj i förgrunden

Samtliga deltagare i Majs kurser har efter kursen erbjudits, och gått med i en messengergrupp, och på så sätt kunna få fortsatt hjälp med artning av svampar plus att vi har gett information om länets skogsnätverk och skogsgrupper så att möjlighet att fortsätta engagera sig och lära sig mer finns. 

Kurserna genomförsdes i samarbete med Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.