Vi har den stora glädjen att bjuda in till kurs om gammelskogen med de fantastiskt kunniga, pedagogiska och inspirerande kursledarna Sebastian Kirppu och Helena Björnström!

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om skogens myllrande liv: svampar, mossor, fåglar, lavar och olika trädslag. Vi kommer få lära oss varför mångfald i skogen är viktigt; både för oss som människor, men också för livet självt i alla dess former. Vi får lära oss känna igen rödlistade arter som är utrotningshotade då deras livsmiljöer försvinner i allt snabbare takt. Det här är kunskap som kommer väl till pass för dig som vill inventera skog för att kunna bevara den för framtiden. Det är även kunskap som är bra att ha om du är skogsägare, då mångfald skapar ekosystem i balans, vilket också ger mer motståndskraftiga skogar.

Under kurshelgen kommer vi besöka två olika typer av skogar med höga naturvärden i Övertorneå kommun . Vi kommer röra oss långsamt framåt, men terrängen kan vara krävande då vi inte följer upptrampade stigar utan rör oss i gammelskog som kännetecknas av omkullfallna träd och mjuka mossor. Vi lunchar och fikar tillsammans under dagen, men var och en tar med sin egen dryck och matsäck. Tänk även på att ta med myggmedel, sittunderlag, vattentåliga skor och kläder efter väder.

Kursen är avgiftsfri och öppen för alla. Ersättning för mat, resor och eventuellt boende utgår inte, men om du är medlem kan du kontakta din lokala krets och fråga om de kan tänka sig att sponsra det. Den här kursen kan genomföras tack vare inkomster som Naturskyddsföreningen får in från medlemsavgifter. Så om du ännu inte är medlem, kanske du vill bli det! Medlemskapet kostar 30 kr i månaden.

Mer om kursledarna:
Sebastian Kirppu är skogsbiolog som under 25 års tid arbetat med naturvärdesbedömning och nyckelbiotopsinventering i det svenska barrskogslandskapet. Han har även varit en flitig kursledare genom åren för att utbilda människor i inventering, naturvärdesbedömning och artkunskap i barrnaturskogen. Sebastian var sommarpratare år 2014 och fick Sture Centerwalls pris av Kungliga vetenskapsakademien år 2018.

Helena Björnström är naturvårdsmykolog och jobbar med skogs- och artinventering, som lärare, folkbildare och naturguide. Det pedagogiska har en central roll i hennes kursverksamhet och det är lätt att smittas av den sprudlande glädjen och kärleken till gammelskogen och arterna som lever där. Helena är samordnare för ”Forskningsresan i Naturvårdens utmarker”.

Helena och Sebastian har vid många tillfällen hållit kurser ihop, vilket uppskattats av många deltagare och nu får vi glädjen att följa med dem ut i skogarna här i Övertorneå.

Varmt välkommen – det här vill du inte missa!

Du anmäler dig till kursen i forms-formuläret.

Sista anmälningsdag är 11 juni.

Anmäl dig HÄR

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__gxDDgFUNzBFSTNaT0tOTFVTNUFINk9QSFRBTDFZVi4u&fbclid=IwAR2JFexvDXYUfL0URF5BP3Z4jIjEaTtXjGAbtQXbOL1bD-ogt7uxlGTTV80