Övertorneå naturskyddsförening genomförde i samarbete med Skogsnätverket en tvådagars kurs med kursledarna Sebastian Kirppu och Helena Björnström i juni 2023.

Kursen riktar sig till de som vill lära sig mer om skogens myllrande liv: svampar, mossor, fåglar, lavar och olika trädslag. Vi fick lära oss varför förstå varför mångfald i skogen är viktigt och känna igen rödlistade arter. -Kunskap som kommer väl till pass för de som vill inventera skog för att kunna bevara den för framtiden.

Både den talldominerade skogen vis Iso Kuusivaara och granskogen vid Makkaravaara besöktes och många roliga artfynd gjordes så väl som gamla träd, en tall vid Iso Kuusivaara var uppemot 400 år gammal. Deltagaran fick se arter som gräddporing (VU), fläckporing (VU), knärot (VU), granticka (NT) och stuplav (Signalart).

Om kursledarna:
Sebastian Kirppu är skogsbiolog som under 25 års tid arbetat med naturvärdesbedömning och nyckelbiotopsinventering i det svenska barrskogslandskapet. Han har även varit en flitig kursledare genom åren för att utbilda människor i inventering, naturvärdesbedömning och artkunskap i barrnaturskogen. Sebastian var sommarpratare år 2014 och fick Sture Centerwalls pris av Kungliga vetenskapsakademien år 2018.

Helena Björnström är naturvårdsmykolog och jobbar med skogs- och artinventering, som lärare, folkbildare och naturguide. Det pedagogiska har en central roll i hennes kursverksamhet och det är lätt att smittas av den sprudlande glädjen och kärleken till gammelskogen och arterna som lever där. Helena är samordnare för ”Forskningsresan i Naturvårdens utmarker”.