SCA planerar flera avverkningar när Oksajärvi trots samebyns protester

Vittangi skogssameby har varit tydliga med att de inte stödjer SCAs averkningsplaner då området består av äldre skog som är betydelsefullt som vinterbetesområde (området är sommarbetesområde för Muonio koncessionsameby) och samebyn uppger att även Länsstyrelsen har inventerat i området och anser att det är skyddsvärt. Naturskyddsföreningens skogsnätverk ha kontaktat ansvarig Läs mer…

Socialt samråd med Sveaskog angående sista skogen på Juoksuvaara

8 maj höll Sveaskog ett socialt samråd i Överkalix angående de sista avverkningsanmälda skogarna på Jouksuvaara, Pajala kommun. Totalt 17 ha kontinuitetsskog, med höga kulturvärden i form av lämningar av timrade rengärden, en hornhög, lavstubbar och förekomster av både rödlistade arter och signalarter samt rikliga brandspår på kvarstående stubbar. Skogsområdet Läs mer…

Miljöorganisationer och samiska organisationer protesterar mot svenskt skogsbruk under EU-skogsmöte i Skellefteå

PRESSMEDDELANDE Den 15-17 maj anordnar regeringen i kraft av sitt EU-ordförandeskap ett stort möte i Skellefteå för EU:s skogsdirektörer. Där väntas svensk skogspolitik grönmålas av både regeringen och skogsindustrin. För att visa en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna går flera miljöorganisationer och samiska organisationer samman i Läs mer…

Aktiviteter när EUs skogsdirektörer träffas i Skellefteå 16-17 maj

Klimatet, den biologiska mångfalden och minskad bärkraft i våra ekosystem innebär akuta kriser där de politiska beslut som fattas de närmsta åren kommer att vara helt avgörande för vår och hela planetens framtid. Därför har våra organisationer, Naturskyddsföreningen, Amnesty Sápmi, Greenpeace, Fridays For Future, Skogsnätverket Mycel, Skydda skogen med flera  Läs mer…

Den verkliga bakgrunden till Sveaskogs sänkta avverkningsnivåer i Norrbotten

Hirvirova, kalhygge på Sveaskogs mark, Pajala kommun. Foto: Marie Karlsson. 9 januari släppte Sveaskog pressmeddelandet att “de kommer sänka sina avverkningsnivåer med 45% i Norrbotten under 2023” då de inte har nått önskade resultat i sammplanerningsprocesserna med samebyarna.    Naturskyddsföreningen i Norrbotten har i ett debattinlägg  ifrågasatt Sveaskogs anmärkningsvärda sätt att anklaga samebyarna för sina begränsade Läs mer…

Debattinlägg: Sveaskog sviker samerna igen – skogsskövling i Rikti-Dokkas

Debattartikeln publicerades i NSD, fredag 9 december. Sveaskog har i dagarna avverkat  lavrika granar i hänglavsskog vid Rikti-Dokkas, iGällivare skogssambys renbetesmarker, trots skogssamebyns uttryckliga besked om atthänglaven är livsviktig för renarna. Sveaskog visar ingen respekt för urfolksrätten.För bara ett halvår sedan sa Erik Brandsma, vd för Sveaskog: ”Vi kan konstatera Läs mer…

SCA har avverkat urskogsartad skog inom planerat naturreservat vid Askeberget/Asskávarrie i Arjeplog

SCA, som köpt avverkningsrätten från de privata markägarna, avverkade ca 25 ha vid Askeberget/Asskávarrie, 2021. Av dem var ungefär 10 ha planerade att ingå i ett stort naturreservat där bområdet beskrevs som urskogsartat av Länsstyrelsen och  resten bestod av en skogsbiologisk värdekärna (nya benämningen på nyckelbiotop) enligt Skogsstyrelsen.   I Läs mer…