Arjeplogs allmänning ställer om till hyggesfritt skogsbruk

Leif Lundberg från Maskaure sameby kan se fram emot färre kalhyggen på samebyns område. Bild: Marcus Westberg Det är väldigt glädjande att lyssna till sameradions rapport (lyssna HÄR) om att Arjeplogs allmänning med 700 fastighetsägare och 40 000 ha skogsmark har beslutat sig för att ställa om från kalhyggesbruk till Läs mer…

SCA planerar flera avverkningar när Oksajärvi trots samebyns protester

Vittangi skogssameby har varit tydliga med att de inte stödjer SCAs averkningsplaner då området består av äldre skog som är betydelsefullt som vinterbetesområde (området är sommarbetesområde för Muonio koncessionsameby) och samebyn uppger att även Länsstyrelsen har inventerat i området och anser att det är skyddsvärt. Naturskyddsföreningens skogsnätverk ha kontaktat ansvarig Läs mer…

Socialt samråd med Sveaskog angående sista skogen på Juoksuvaara

8 maj höll Sveaskog ett socialt samråd i Överkalix angående de sista avverkningsanmälda skogarna på Jouksuvaara, Pajala kommun. Totalt 17 ha kontinuitetsskog, med höga kulturvärden i form av lämningar av timrade rengärden, en hornhög, lavstubbar och förekomster av både rödlistade arter och signalarter samt rikliga brandspår på kvarstående stubbar. Skogsområdet Läs mer…

Miljöorganisationer och samiska organisationer protesterar mot svenskt skogsbruk under EU-skogsmöte i Skellefteå

PRESSMEDDELANDE Den 15-17 maj anordnar regeringen i kraft av sitt EU-ordförandeskap ett stort möte i Skellefteå för EU:s skogsdirektörer. Där väntas svensk skogspolitik grönmålas av både regeringen och skogsindustrin. För att visa en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna går flera miljöorganisationer och samiska organisationer samman i Läs mer…