Upptäck Gammelskogen är en serie med skogskurser som arrangerades av Naturskyddsföreningen i Norrbotten och genomfördes i alla kommuner i länet under 2021. Ett liknande projekt genomfördes 2006. Kurserna har varit öppna för alla, det var kostnadsfritt att delta och man behövde inte vara medlem i Naturskyddsföreningen. Inga förkunskaper behövdes.

Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Linda Strandenhed var projektledare för Upptäck Gammelskogen i Norrbotten.

Mer information om LONA: