Arjeplogs allmänning ställer om till hyggesfritt skogsbruk

Leif Lundberg från Maskaure sameby kan se fram emot färre kalhyggen på samebyns område. Bild: Marcus Westberg Det är väldigt glädjande att lyssna till sameradions rapport (lyssna HÄR) om att Arjeplogs allmänning med 700 fastighetsägare och 40 000 ha skogsmark har beslutat sig för att ställa om från kalhyggesbruk till Läs mer…

SCA planerar flera avverkningar när Oksajärvi trots samebyns protester

Vittangi skogssameby har varit tydliga med att de inte stödjer SCAs averkningsplaner då området består av äldre skog som är betydelsefullt som vinterbetesområde (området är sommarbetesområde för Muonio koncessionsameby) och samebyn uppger att även Länsstyrelsen har inventerat i området och anser att det är skyddsvärt. Naturskyddsföreningens skogsnätverk ha kontaktat ansvarig Läs mer…

Debattinlägg: Sveaskog sviker samerna igen – skogsskövling i Rikti-Dokkas

Debattartikeln publicerades i NSD, fredag 9 december. Sveaskog har i dagarna avverkat  lavrika granar i hänglavsskog vid Rikti-Dokkas, iGällivare skogssambys renbetesmarker, trots skogssamebyns uttryckliga besked om atthänglaven är livsviktig för renarna. Sveaskog visar ingen respekt för urfolksrätten.För bara ett halvår sedan sa Erik Brandsma, vd för Sveaskog: ”Vi kan konstatera Läs mer…

SCA har avverkat urskogsartad skog inom planerat naturreservat vid Askeberget/Asskávarrie i Arjeplog

SCA, som köpt avverkningsrätten från de privata markägarna, avverkade ca 25 ha vid Askeberget/Asskávarrie, 2021. Av dem var ungefär 10 ha planerade att ingå i ett stort naturreservat där bområdet beskrevs som urskogsartat av Länsstyrelsen och  resten bestod av en skogsbiologisk värdekärna (nya benämningen på nyckelbiotop) enligt Skogsstyrelsen.   I Läs mer…

Akut avverkningshotad skog på Bäckmyrheden/Långberget i Arjeplog

10 november passerade två renskötare från Västra Kikkejaure sameby förbi Bäckmyrheden, en skog de 2015 hade samråd med Sveaskog om avverkning och upptäckte att skördarna var på plats och hade påbörjat avverkningen. Vid samrådet hade man kommit överens om att överhålla (vänta med avverkning) området till 2020 och då förväntade Läs mer…