Välkommen att höra av dig med frågor eller funderingar.
  • Naturskyddsföreningens skogsnätverk i Norrbotten, skogsnatverk.norrbotten@naturskyddsforeningen.se

Styrgruppen och också kontaktpersoner för skogsfrågor inom Norrbottens skogsnätverk är:

• Maj Aspebo (Länsförbundets skogskontaktperson), ÖVERKALIX, 070-295 60 98, aspebomaj@gmail.com

Kontaktperson Gällivare, Kiruna, Överkalix samt skogsärenden i stort. 

• Marie Karlsson, KALIX, 070-677 07 67, skogsnatverk.norrbotten@naturskyddsforeningen.se

Ansvarig för FSC klagomål, begäran om tillsyn, samarbete med och kontaktperson för samebyarna,  kontaktperson för Kalix, Haparanda, Pajala.

Sammankallande för vår öppna nätverksträff för Skogsnätverket på Teams sista måndagen varje månad kl 18.30.