Socialt samråd med Sveaskog angående sista skogen på Juoksuvaara

8 maj höll Sveaskog ett socialt samråd i Överkalix angående de sista avverkningsanmälda skogarna på Jouksuvaara, Pajala kommun. Totalt 17 ha kontinuitetsskog, med höga kulturvärden i form av lämningar av timrade rengärden, en hornhög, lavstubbar och förekomster av både rödlistade arter och signalarter samt rikliga brandspår på kvarstående stubbar. Skogsområdet Läs mer…