PRESSMEDDELANDE Den 15-17 maj anordnar regeringen i kraft av sitt EU-ordförandeskap ett stort möte i Skellefteå för EU:s skogsdirektörer. Där väntas svensk skogspolitik grönmålas av både regeringen och skogsindustrin. För att visa en mer sanningsenlig bild av tillståndet i de svenska skogarna går flera miljöorganisationer och samiska organisationer samman i en mångfald av protester och aktiviteter under mötet. Bland annat utlovas jojk, filmvisning, demonstrationer och en alternativ busstur till närliggande kalhyggen.

Skogspolitiken har varit en följetong under det svenska ordförandeskapet. Vi är många organisationer som har uppmärksammat hur Sverige bromsar i frågor som rör skog och biologisk mångfald, och försöker utnyttja ordförandeskapet till att hindra EU:s arbete med att restaurera förstörd natur samt att förhindra hårdare miljökrav på produkter från skogen.

“Sveriges regering säger att det svenska skogsbruket är hållbart. Argumenten känns igen från skogsindustrins reklamkampanjer. Samtidigt visar regeringens egna expertmyndigheter att situationen för skogens biologiska mångfald är allvarlig, och förvärras. Regeringen saknar en politisk vilja att styra mot ett hållbart och naturnära skogsbruk och samtidigt säkerställa att den skyddsvärda skogen skyddas. Därför sätter vi ett stort hopp till EU och välkomnar EU-kommissionens initiativ för skogen och skogens arter” säger Robert Lindström från Naturskyddsföreningen Skellefteå.   

“Renens mat försvinner när gamla hänglavsskogar avverkas. Samebyar, miljörörelsen och människorättsorganisationer har de senaste åren riktat massiv kritik mot både Sveaskog och Svenska kyrkan för deras kalhyggen. Samernas urfolksrättigheter måste respekteras vid planering av avverkning av skog i Sápmi”, säger Maria Eklund från Amnesty Sápmi.

“Sveriges skogspolitik är klimatskadlig, kolonial och korrupt. Vi accepterar inte att Sverige grönmålar sin egen skogspolitik och dess skogsbruksmetoder. Vi är här för att visa att Sveriges politik vilar på att kalavverka våra sista naturskogar och på så sätt tömma dess kolförråd, utarma den biologiska mångfalden och systematiskt kränka samers rättigheter”, säger Agnes Hjortsberg, Fridays For Future Sverige

När EU:s skogsdirektörer nu kommer till Skellefteå för möten med bland andra landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och representanter från svensk skogsindustri anordnar Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen, Greenpeace, Skogsnätverket Mycel, Fridays For Future, Amnesty Sápmi m.fl. en mängd aktiviteter både för allmänheten och EU:s tillresta skogsdirektörer. 

Både inne i Sara kulturhus med föreläsning och film på Biblioteket och ett engelskspråkigt program i Trappscenen och med ett scenprogram och demonstration utanför kulturhuset, där mötet äger rum. På mötets sista dag anordnas också en alternativ busstur, där skogsdirektörerna ges chansen att se en ärlig bild av hur svenskt skogsbruk ser ut i praktiken.

“Sverige förhindrar EU:s arbete kring att lagra mer kol i mark och att skydda skogsområden med höga naturvärden. Vi kommer att närvara på plats under mötet för att ge besökande utländska experter den verkliga bilden av svenskt skogsbruk, som motvikt mot regeringens och skogsnäringens myter om hållbarhet”, säger Carl Schlyter, Greenpeace

Vi är här för att tala klarspråk till EU om vad som pågår i svenska skogar.

Vi vill att Sverige agerar NU för att stoppa kalhyggesbruk och monokultur.

Regeringen måste handla omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025. ”, säger Elin Lundqvist Burlin, Extinction Rebellion Skellefteå 

”Kalavverkningen och planteringen av monokulturer är den i särklass största naturkatastrofen som drabbat Sverige. Som ett nätverk av skogsengagerade lokalbor i Skellefteå deltar vi för att belysa den potential och kraft som finns i en förändrad relation med skogen”, säger Annica Eriksson, Skogsnätverket Mycel

Aktionerna och de inplanerade aktiviteterna kommer att äga rum under stillsamma och fredliga former. 


Se bifogat program för mer detaljer

Kontaktuppgifter 

Robert Lindström, ordförande Naturskyddsföreningen Skellefteå

lund186@hotmail.com

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningen Norrbotten

johanna.nilsson@naturskyddsforeningen.se, 070-563 98 66


Ludvig Tillman, Kommunikationsansvarig, Greenpeace 

070-2716437, ​ludvig.tillman@greenpeace.org

Annica Ericsson, Skogsnätverket Mycel, 

070-6168282, annicaericsson@hotmail.com

Maria Eklund, Amnesty Sápmi 

070-327 55 86, mariaitavle@gmail.com

Elin Lundqvist Burlin,  Extinction Rebellions Skellefteå 

076-7700188, tiger.eldboll@gmail.com


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *