Höga naturvärden i planerade vindkraftsindustrin Hällberget -bolagets egna inventeringar är bristfälliga

2021 fick Vasa Vind AB tillstånd av Mark och miljödomstolen att bygga 57 vindkraftverk vid Hällberget i Överkalix kommun. Naturskyddföreningens skogsnätverk  har  efter nödrop från medlemmar i samebyn ägnat två år åt att inventera de områden som planeras att bebyggas och kan konstatera att flera områden med mycket höga naturvärden Läs mer…