Idag finns det totalt kvar ca 10% naturskog i landet, av den är ca 6 % strikt skyddad enligt naturvårdsverket.

Sedan 1950 talet har mer än 60% av landets skogar kalhuggits. Därför domineras den produktiva skogsmarken idag av unga plantager mest tall i norra delen av landet och gran i den södra.

Idag är 999 skogsarter hotade i Sverige och av dem påverkas 394 direkt negativt av svenskt kalhyggesbruk (trakthyggesbruk) enligt den sammanställning som SLU Artdatabanken har tagit fram på uppdrag av WWF.

Marklaven som är livsviktig för rennäringen och som vill ha ljusöppna , helst gamla grandpåverkade tallhedar för att trivas har minskat med 71% sedan 1955 enligt forskning från SLU.

Gammal granskog i Överkalix kommun