SCA planerar flera avverkningar när Oksajärvi trots samebyns protester

Vittangi skogssameby har varit tydliga med att de inte stödjer SCAs averkningsplaner då området består av äldre skog som är betydelsefullt som vinterbetesområde (området är sommarbetesområde för Muonio koncessionsameby) och samebyn uppger att även Länsstyrelsen har inventerat i området och anser att det är skyddsvärt. Naturskyddsföreningens skogsnätverk ha kontaktat ansvarig Läs mer…