Leif Lundberg från Maskaure sameby kan se fram emot färre kalhyggen på samebyns område.

Bild: Marcus Westberg

Det är väldigt glädjande att lyssna till sameradions rapport (lyssna HÄR) om att Arjeplogs allmänning med 700 fastighetsägare och 40 000 ha skogsmark har beslutat sig för att ställa om från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder något som kommer ge stora positiva effekter både för den biologiska mångfalden och för de berörda samebyarna inom Arjeplogs kommun. Rickard Landström som är ordförande för allmänningen säger i reportaget att hyggesfritt är framtiden och att det inte går att fortsätta som tidigare med tanke på rennäringens problem. Ett beslut som vuxit fram hos Allmänningen helt utan förhandlingar med samebyn.

Leif Lundberg från Maskaure sameby som länge jobbat tillsammans med Naturskyddsföreningen för att bevara värdefulla skogsområden både för den biologiska mångfaldens och rennäringens skull gläds åt beslutet och han har själv pratat med Rickard Landström och berömt honom för den nya inriktningen på Allmänningens skogsbruk.

Förhoppningsvis kommer Allmänningen även få uppleva positiva ekonomiska effekter då hyggesfria metoder är mindre kapitalintensiva då vare sig markberedning, plantering eller stora insatser med röjning krävs när skogen sköts med mer naturnära metoder.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *