Klimatet, den biologiska mångfalden och minskad bärkraft i våra ekosystem innebär akuta kriser där de politiska beslut som fattas de närmsta åren kommer att vara helt avgörande för vår och hela planetens framtid. Därför har våra organisationer, Naturskyddsföreningen, Amnesty Sápmi, Greenpeace, Fridays For Future, Skogsnätverket Mycel, Skydda skogen med flera  tillsammans arbetat fram ett gemensamt program 15-17 maj för att visa på den verklighet som den svenska staten vill hålla borta från rampljuset där skogar med höga naturvärden fortsätter skövlas, biologisk mångfald utarmas och  skogsbolagen regelmässigt bryter mot sina FSC och PEFC certifieringar liksom att samiska rättigheter inte respekteras. 

Vårt mål är att nå ut både till allmänheten, medlemmar i de respektive organisationerna, den samiska befolkningen och till EUs skogsdirektörer för att visa att den officiella bilden som kommer presenteras på mötet inte är vare sig baserad på fakta eller stämmer överens med hur det ser ut i den svenska skogen eller vad de människor som bor här i norra delen av landet upplever i sina omgivningar. 

Vi hoppas att så många som möjligt ska komma till Skellefteå för att visa att ni inte stödjer den officiella bilden av tillståndet i den svenska skogen!


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *