Så blev kursen i Gällivare!

Den 10 september tog Aron Dynesius med oss ut i skogen i Gällivare kommun. Aron är en kompetent och kunnig biolog som jobbar mycket med skogs- och fågelinventering. En nyckelbiotop utsedd av Sveaskog blev målet för 9 glada deltagare i strålande sol. Flera signalarter och rödlistade arter hittades, bland annat lappmes och blå taggsvamp.

Foto: Aron Dynesius


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *