Så blev kursen i Haparanda!

Den 7 augusti tog kursledaren Marie Karlsson med oss ut i gammelskogen i Tervajänkää naturreservat. Marie är skogskunnig, konstnär, slöjdare, skogsägare och jobbar med skogsinventeringar i hela Norrbotten. Hon håller även kurser i projektet Inventera Mera och håller också på att ta fram ett inventeringsmaterial för nyfikna. Tervajänkää naturreservat ligger i Tornedalen, 8 km väst från Haparanda centrum. Naturen i reservatet är mångformig med barrblandskog, sumpskog, myrmark och gammalt brandområde.

Fem deltagare och Marie begav sig ut och hittade mycket spännande, bland annat en fornlämning i form av en samisk härd som omgivits av en kåta (bild nedan). Vädret var vackert och deltagarna glada. Stort tack till Marie som tog med oss ut!

Ullticka

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *