Upptäck Gammelskogen i Haparanda började med två digitala teorikvällar via Zoom, den 4/10 och 11/10 kl. 18.00 – 20.00 2021 följt av två exkursioner i skogarna runt Haparanda den 23/10 och den 30/10 2021. Det var totalt 17 deltagare och två kursledare.

Kursen leddes av Marie Karlsson, med hjälp av Ida Svanberg från Naturskyddsföreningen i Haparanda. Marie Karlsson från Kalix är konstnär, slöjdare och en erfaren kursledare som brinner för att bevara gammelskog och för ett varsammare skogsbruk.

Den första exkursionen besökte kursen Seskarö och såg bland annat tall med tallticka och massa hackspetthål, lammticka som fanns under snön, en koloni med reliktbock och en flock med ca 20 renar, samt troligtvis spår efter en grävling. Spännande utflykt i snön, med andra ord!

Den andra exkursionen ägde rum i Säivisnäs naturreservat på gränsen mellan Haparanda och Kalix kommun. Skogen består av gammal granskog, hällmarker med talldominans och myrområden. De hörde järpar, spillkråka och såg en gråspett. De hittade bland annat vedticka (signalart), granticka (NT), bårdlav (signalart) och lopplummer (fredlyst). Marie såg också en renflock på tallheden.

Under kursen spenderade deltagarna tid i gammal tallskog för att bland annat lära sig hur man känner igen en gammal tall, hur man ser att skogen har brunnit och vilka speciella arter man kan hitta som är knutna till tallskogen. Deltagarna besökte också gammal granskog för att lära sig om hur gamla granar ser ut, hur man kan veta ifall skogen har brukats och vilka arter som är specifika för gammal granskog.

Foto: Marie Karlsson

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Haparanda? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Haparanda: https://haparanda.naturskyddsforeningen.se/

Bild: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *