Den 3-5 september 2021 gick Upptäck Gammelskogen i Övertorneå av stapeln, med en teorikväll via Zoom på fredag 3/9 samt två exkursionsdagar i skogarna runt Övertorneå den 4 – 5 september. Det var totalt 16 deltagare och två ledare på kursen.

På lördagen besökte gruppen Makkarajärvi naturreservat som är ett område med mycket gran, asp och även en del tallar. Marken är fuktig och det växer mycket örter där. De hittade 18 signalarter, varav 11 var rödlistade. Utöver arter på marken såg de även en tretåig hackspett. Arter: Garnlav NT, Brunpudrad nållav NT, Lunglav NT, Ullticka NT, Gränsticka NT, Rosenticka NT, Gammelgransskål NT, Tretåig hackspett NT, Lappticka VU, Rynkskinn VU, Knärot VU, Stuplav S, Luddlav S, Bårdlav S, Gulnål S, Vedticka S, Stor aspticka S, Spindelblomster S

På söndagen besökte de Iso kuusivaara naturreservat. En plats som trots sitt namn består av mestadels tallskog i sluttande, stenig terräng. En sagolikt vacker plats!
Här hittade de ytterligare 10 rödlistade arter. Tallticka NT, Gräddporing VU, Fläckporing VU, Kolflarnlav NT, Mörk kolflarnlav NT, Kortskaftad ärgspik NT, Blågrå svartspik NT, Vedflamlav NT, Vedskivlav NT och Vedtrappmossa NT

Vår kursledare Sebastian Kirppu är en av Sveriges mest framstående skogsbiologer. Han har inventerat naturskogsmiljöer och jobbat med naturvärdesbedömning i mer än tjugo år för länsstyrelsen, skogsstyrelsen och skogsbolag. Framförallt har han ett mycket starkt ideellt engagemang för att främja och bevara naturskogens biologiska mångfald. Vid sin sida hade han Marie Persson från Naturskyddsföreningen i Övertorneå.

Tack till alla deltagare och bra jobbat Sebastian Kirppu och Marie Persson.

Foto: Marie Persson

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Övertorneå? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Övertorneå: Overtornea@naturskyddsforeningen.se 

Bild: Christian Åslund/Naturskyddsföreningen


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *