Kursen genomfördes med teorikväll via Zoom på fredag 18/6 2021 samt två exkursionsdagar på Bälingeberget i Luleå kl. 09:00 – 17:00 den 19 – 20 juni 2021. Totalt var 33 deltagare och två ledare med under kursens gång. Gruppen delades upp i två delar, så att halva gruppen träffades på lördagen och andra hälften på söndagen.

Kursledare var Sebastian Kirppu, en av Sveriges mest framstående skogsbiologer. Han har inventerat naturskogsmiljöer och jobbat med naturvärdesbedömning i mer än tjugo år för länsstyrelsen, skogsstyrelsen och skogsbolag. Framförallt har han ett mycket starkt ideellt engagemang för att främja och bevara naturskogens biologiska mångfald. Linda Strandenhed, projektledare för Upptäck Gammelskogen i Norrbotten, deltog som biträdande kursledare.

Kursens fokus var att lära sig läsa skogens naturvärden. Vi tittade på olika arter och deras ekologi. Hur ser egentligen en gammelskog ut? Under kursens gång såg vi bland annat knärot, nattviol, stor aspticka, koralltaggsvamp, en hökuggla, lunglav, köttticka, vedticka och eventuellt kristallticka

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Luleå? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Luleå:
https://lulea.naturskyddsforeningen.se/

Bild: Christian Åslund/Naturskyddsföreningen


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *