Upptäck Gammelskogen i Gällivare hade två dagar med exkursioner den 14 – 15 augusti 2021 och ett uppföljande teoritillfälle den 19 augusti 2021. Det var totalt 11 deltagare och två ledare som deltog i kursen.

Kursledare var Sebastian Kirppu som är en av Sveriges mest framstående skogsbiologer. Han har inventerat naturskogsmiljöer och jobbat med naturvärdesbedömning i mer än tjugo år för länsstyrelsen, skogsstyrelsen och skogsbolag. Framförallt har han ett mycket starkt ideellt engagemang för att främja och bevara naturskogens biologiska mångfald. Till sin hjälp hade han Sara Källgarn, ordförande för Naturskyddsföreningen i Gällivare.

Första dagen var gruppen i Pellokielas naturreservat strax söder om Nattavara. Namnetkommer från ett samiskt namn och betyder klockheden, dvs heden där renklovkorna hörs. Skogen är gammal tallhedskog med rikliga fält av renlav mellan de månghundraåriga tallarna, levande, stående döda och fallna. Andra dagen var gruppen till gammelgranskogen strax nordost om Sörstubba. Ett utmärkt exempel på helt annan, men lika rik och viktig skog. Här är marken fuktigare och gamla granar dominerar men har sällskap av så väl lövträd, främst björk och även tall. Sara Källgarn beskriver kursen så här: ”Sebastian guidade, visade, upprepade, tipsade och utmanade oss att hitta, känna igen och komma ihåg namnen på många rödlistade arter. Alla var efter kursen mycket nöjda och fulla av lärdomar, vackra och fascinerande bilder på näthinnor och i kameror och jag tror att vi alla ser skog och träd med lite nya ögon.”

Bilder från exkursionerna den 14 – 15 augusti 2021. Fotograf: Sara Källgarn.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Gällivare? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Gällivare: https://gallivare.naturskyddsforeningen.se/

Bild: Fredrik Hjerling/Naturskyddsföreningen


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *