Kursdeltagarna träffades vid tre tillfällen. En teorikväll digitalt den 29:e september kl. 18:30 – 20:30 samt två exkursioner i Boden den 2 – 3 oktober 2021. Det var totalt 21 deltagare på kursen och två ledare.

Upptäck Gammelskogen i Boden leddes av Amanda Tas, med hjälp av Alexis Breidenskog-Mikko och Lars Sundberg från Naturskyddsföreningen i Boden. Amanda Tas är miljövetare och ideell naturvårdare. Hon har varit aktiv inom miljörörelsen de senaste 20 åren och har bland annat arbetat som forskningsassistent, naturumsinformatör och skogsinventerare.

I Boden besökte gruppen under den första dagen ett spännande naturreservat med flera olika biotoper, gammal skog och ovanliga arter. Andra dagen såg de närmare på skogar som inte är skyddade för att bedöma om de har högt naturvärde och i så fall behöver bevaras. De besökte bland annat granskog, sandtallskog, blandskogar med gamla lövträd och lövbränna.

På lördagen den 2 oktober besökte gruppen naturreservatet Snottermyrberget. Här finns gamla gran- och tallskogar, blandbarrskog och en stor lövbränna. I stort sett bär hela området spår efter skogsbränder. Det var en fin dag trots regn.

På söndagen den 3 oktober besökte gruppen skogarna vid Bodens Södra Skjutfält. De började vid Råbäcken ca 6 km söder om centrala Boden, öster om Luleälven. Här växer en gammal sandtallskog med marksvampar. I närheten finns även en frodig ravin där Råbäcken rinner fram. Efter att de besökte Råbäcken åkte de vidare (med bil) till Bodsjötorpet (också inom Bodens Södra Skjutfält) där 11 hektar skog har blivit avverkningsanmäld. Eventuellt kommer en del att sparas från avverkning medan resten är tänkt att avverkas. De besökte också en gransumpskog söder om Värnbron och en nyckelbiotop med en lövbränna söder om Hattberget.

Foto: Elsa Rensfeldt

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Boden? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Boden: https://boden.naturskyddsforeningen.se/

Bilder: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *