Kursen genomfördes med en teorikväll via Zoom den 19/5 och två exkursionsdagar den 11 och 12 juni 2021, samt en uppföljande digital teoriträff den 13/10 2021. Totalt deltog 19 deltagare och tre ledare under kursen. Den ena exkursionsdagen fokuserade på tallens ekosystem, den andra på granens ekosystem. Exkursionerna ägde rum vid Mörtträskheden och Sotberget. Kursen leddes av Helena Björnström, Heike Kontermann och Roger Marklund.

Helena är svampkonsulent, naturvärdesinventerare och naturguide. Som folkbildare vill hon dela med sig av kunskapen om gammelskogens alla invånare och förmedla naturens eget språk. Heike och Roger är båda skogskunniga och representerar Naturskyddsföreningen i Arvidsjaur.

Under exkursionerna såg deltagarna bland annat: gräddporing, dvärgbägarlav, citronticka, nordtagging, vedticka, vedflamlav, lavskrika, större hackspett, rödstjärt, norna, kattfot och slåtterfibbla.

Foton: Roger Marklund

Foton: Krister Iseby

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Arvidsjaur? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Arvidsjaur:
https://arvidsjaur.naturskyddsforeningen.se/

Bild: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *