Upptäck Gammelskogen i Älvsbyn startade med två teorikvällar digitalt via Zoom, den 24/8 och 31/8 kl. 18.00 – 20.00 samt två exkursioner i skogarna runt Älvsbyn den 4 – 5 september 2021. Det var totalt 24 deltagare och två ledare med på kursen. Deltagarna promenerade runt Rackberget och tittade på olika arter och träd. Först gick de genom en ungskog, över ett kalhygge och in i gammal granskog och uppe på bergsluttningen finns det gammal tallskog med många spår av brand. Roligaste fynden var doftticka (fridlyst), lappticka (VU) och rödgultrumpetsvamp (signalart). Det var fint väder!

Kursen leddes av Marie Karlsson, med hjälp av Ulla Henriksson från Naturskyddsföreningen i Luleå. Marie Karlsson från Kalix är konstnär, slöjdare och en erfaren kursledare som brinner för att bevara gammelskog och för ett varsammare skogsbruk.

Under kursen spenderade deltagarna tid i gammal tallskog för att bland annat lära sig hur man känner igen en gammal tall, hur man ser att skogen har brunnit och vilka speciella arter man kan hitta som är knutna till tallskogen. Deltagarna besökte också gammal granskog för att lära sig om hur gamla granar ser ut, hur man kan veta ifall skogen har brukats och vilka arter som är specifika för gammal granskog.

Foton Marie Karlsson och Ulla Henriksson

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Älvsbyn? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Älvsbyn: https://alvsbyn.naturskyddsforeningen.se/

Bild: Staffan Widstrand/Skogsmissbruket.org


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *