Kursen genomfördes med fyra träffar. Två teorikvällar digitalt via Zoom, den 3/5 och 10/5 kl. 18.00 – 20.00 samt två exkursioner i Kalix den 15 – 16 Maj mellan kl. 09:30 – 15:30. Det var totalt 17 deltagare och två ledare under kursen. Exkursionerna ägde rum i Svarthällbergets naturreservat, i Rågholmens gammelskog och i gammeltallskogen på Näsbyn.

Kursdeltagarna besökte gammal tallskog och lärde sig bland annat om hur man känner igen en gammal tall. Hur ser man att skogen har brunnit? Vilka speciella arter kan man hitta som är knuten till tallskogen? De besökte också gammal granskog och lärde sig mer om hur gamla granar ser ut. Hur vet man om skogen har brukats? Vilka arter är specifika för gammal granskog?

Kursen leddes av Marie Karlsson, Kalix, konstnär, slöjdare och erfaren kursledare som brinner för att bevara gammelskog och att man ska bedriva ett varsammare skogsbruk. Till sin hjälp hade hon Madelene Berglund och Ulf Berglund från Naturskyddsföreningen i Kalix.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har bjudit in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Kurserna genomfördes med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Vill du veta mer om skog och skogsfrågor i Kalix? Ta kontakt med Naturskyddsföreningen i Kalix: https://kalix.naturskyddsforeningen.se/

Bild: Christian Åslund/Naturskyddsföreningen
Bilder från exkursionen: Marie Karlsson


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *